visucom GmbH + + + B A U Z A U N B A N N E R + + + Wolfener Str. 32 B + + + 12681 Berlin
Tel. 030 - 927 11 88 + + + Fax 030 - 927 11 89 + + + agentur@visucom-berlin.de


Berlin Potsdamer Platz
Boulevard der Stars 2012Berlin Potsdamer Platz
Boulevard der Stars 2011


Eingetragen beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 37898
Steuer-Nr. 37/465/550
Geschäftsführender Gesellschafter: Peter Martens